Værdi gennem viden

Brug analyser fra CityResearch til at styre udviklingen af din organisation, både på markedet og hos medarbejderne.

Værdi gennem viden

Ved I hvordan borgerne tænker og også ser fremtiden for jeres kommune?

Værdi gennem viden

Rammer jeres uddannelsessted jeres primære målgrupper – og også med de rigtige budskaber og kommunikation?

Værdi gennem viden

Hvad der ikke analyseres og spørges ind til – og derved gøres synligt – er ikke eksisterende i enhver sammenhæng!

Værdi gennem viden

Det vigtigste er at vide, hvad andre tænker – hvorfor ikke finde ud af det konkret med en analyse fra CityResearch?

CityResearch - Analyse og mennesker

Uddannelsesinstitutioner

Er I kendt for det I gerne vil være kendt for?

Kommunale virksomheder

Borgeranalyser, trivselsanalyser ect.

Stat, region, off. virksomheder

Indsamling af informationer til f.eks. politiske styringsværktøjer.

Medarbejderanalyser

Hvordan trives dine medarbejdere?

Leder og medarbejderudvikling

Flyt ledere og flyt medarbejdere – så flytter I organisationen!

Dokumentation

Analyse- og videorapporteringer.

Et konsulenthus med erfaring

CityResearch er et konsulenthus, der beskæftiger sig med analyse og mennesker. Hvordan benyttes analyse og medarbejderudvikling konstruktivt og fremadrettet?

At vide hvad andre tænker og mener er guld værd...!